Reumaliitto vaikuttaa

Kuntavaalit tulevat​

 

Reumaliitossa on syksyn 2020 aikana valmistauduttu tulevan kevään kuntavaaleihin. Rohkaisemme yhdistyksiä ja yksittäisiä jäseniä vaikuttamaan niihin.

 

Kuluneen vuoden korona-tilanne on muuttanut lähes kaikkea, myös Reumaliiton vaikuttamistoimia. Esimerkiksi kasvokkain tapahtuvia tilaisuuksia ei eduskunnassa ole saanut järjestää. Siksi jokavuotinen Reumaviikon eduskuntatilaisuus muuttui sähköpostitse ja postitse tapahtuvaksi viestimme levittämiseksi.

 

Sanomamme kuitenkin oli tärkeä: sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta on turvattava. Syksyllä nimittäin hallituksen budjettisuunnitelmissa järjestöiltä uhattiin leikata 33 prosenttiarahoituksesta. Vaikka tilanne saatiin ensi vuoden osalta ratkaistua, rahoituksen pieneneminen uhkaa yhä tulevaisuudessa.

 

Haasteen sekä valtakunnallisille, että paikallisille toimijoille asettaa myös sote-uudistus, mikäli se toteutuu kaavaillun kaltaisena. Siinä sosiaali- ja terveydenhuolto siirrettäisiinmaakunnille/hyvinvointialueille, eli pois kunnilta.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka on vahvasti paikallisten yhdistysten toiminta-alaa, jakaantuisi uudistuksen myötä sekä kuntien että hyvinvointialueiden vastuulle. Moni kysyykin, mikä muutoksen myötä on paikallisten yhdistysten rooli ja miten varmistetaan viranomaistenyhteistyö ja rahoitus yhdistyksille. 

 

Reumaliitto painotti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten takaamista myös lausunnossaan sote-uudistukseen nyt syksyllä. Se on myös pääviestimme kevään 2021 kuntavaaleihin. Kuntavaaliviestissä esitämme, että 1. Yhdistykset saavat rahoitusta toimintaansa ja tiloja käyttöönsä 2. Kunnassa tehdään yhteistyötä ja kuullaan yhdistyksiä 3. Kunnassa ymmärretään yhdistysten tärkeys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. 

 

Kukin yhdistys voi muokata sanomaa omaan tarpeeseen sopivaksi. Yhdistysten kuntavaalivaikuttamisen tueksi on Reumaliitossa tehty vinkkilista eri vaikuttamisen keinoista. Vaikuttamista ei kannata pelätä. Yksinkertaisimmillaan se on ehdokkaan kanssa torilla käytykeskustelu.

 

Reumaliiton vaikuttamisen pääpainopiste on sairastamisesta potilaalle aiheutuvien kustannusten alentaminen. Siksi olemme tyytyväisiä siitä, että vuoden aikana olemme saaneet pyyntöjä lausunnoista asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ja vielä mahdollisuuden puhua siitä poliitikoille. 

 

Maininnan arvoinen lienee myös tosilitsumabi-nimisen lääkkeen saaminen Kelan korvausoikeuden piiriin rajoitetusti jättisoluarteriitin hoidossa.

 

Reuma- ja tule-sairaiden viestiä on siis viety eteenpäin monella eri tavalla ja tahoille. Paljon merkittäviä asioita on koko ajan valmistelussa, joten työmme jatkuu.

 

Lisätietoa Reumaliiton vaikuttamistoiminnasta löydät nettisivuiltamme. 

 

27.11.2020

Miranna Seppälä

Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija